SUNDAIT - BOROS DOH DUSUN

SUNDAIT - BOROS DOH DUSUN

Tompinai
Tompinai

May 21st, 2008, 4:56 am #1

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
Quote
Share

isai nopo
isai nopo

May 21st, 2008, 8:59 am #2

sulig sepukkon tedung mesuot....apa itu...
Quote
Share

bulang
bulang

May 22nd, 2008, 12:20 am #3

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
ngit ngau hud ha.... ada empat benda apa ka itu...?
Quote
Share

tompinai
tompinai

May 22nd, 2008, 1:43 am #4

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
tompinai kow ngawi isai-isai koilo sumimbar dit sundait dahai ti umbalai daa dikoyu.

bah mangai tikou daa simbaru id boros dusun kio kada poroloto suai boros om atampasi noh daa boros tokou kino..
Quote
Share

Joined: December 6th, 2007, 3:13 am

May 22nd, 2008, 5:05 am #5

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
kopisanangan kumaa toinsanan tompinaiku hiti id sabah.....
haro boh kaka ti sundait ku mangan ku "jualo" kuma dikoyu,sundait nopo ti mantad di aki-aki ku poh....

nunu kaka ri " akanon nogi pongolopot aau nogi ie linopot"....
umbalai gia mamarait.......
kotouladan...
Quote
Like
Share

joe
joe

June 3rd, 2008, 4:49 am #6

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
Atukoi...kada poh ihumo ku poh ponimbar dit sundait dikoyu..
Quote
Share

Tearogtollie
Tearogtollie

June 20th, 2008, 1:57 pm #7

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
Om mangai noh kamah dokoyu gaman tu osonong kopio ti tu haro ih nokosorou dot minomudali diti pangaan dot sundait dusun. Bah om poingkuro poh nga haro daa iti sundait ku om iti nopo nga poingkaa boh: "Omulan galak gumara tandil" ka. Nunu di sisimbar. Mulong potu miagal diit araat oh kororoito nga otoronong ih mah sisimbar.
Quote
Share

Tearogtollie
Tearogtollie

June 20th, 2008, 2:04 pm #8

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
Maru naru toruntud mumugumu tikagang. Sisimbar nopo nga papa piasau kanto noh.
Quote
Share

tompinai
tompinai

June 29th, 2008, 9:08 am #9

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
aiso poh ngawi kosimbar dit sundait ku kio.bah umblalai daa dikoyu
Quote
Share

gintal kid
gintal kid

July 15th, 2008, 9:41 am #10

Opurimanan kud dot miagal koh aiso ohh pangaan sundait doid internet e nokito ku.Sundung poh tuh waro nga okurang ee kanto jadi kanow umbalai tokou sokodungo iti pangan sundait doid forum keningau ( keningau.cjb.net ) di korohian tomod tulun do babaino tih.

bah haro pipiro sundait posuangan ku doiti forum mintok do tokou om kanou tompinai toinsanan ngawi umbalai daa simbaro sundait diti.

Iti noh sundait:

1.Okodu busul nga agayo korikohonon

2.Au poh makan nung au poh bobogon

3.Watu tokoro-koro nga au milo ukabon

4.Maru-naru turuntud mumugumu tikagang

Haha bah mangai daaa dikoyu simbaro kio tompinai koh ngawi...Oilaan ku nga sampin ngawi tambalut doiti miagal di konol,mandaks,lopung,tius,goki,pelawat,comel,tadwadak,gayo t,bulang,eva,kreastie,gaman,vit,musla,sumandax careningau,lisa,guru,stawberi,tambalut,pengkaji sejarah,pirates,summer,kinomulok,pocong,indut,mystery gurl,gunsilou,bosou ikan,jack,joanna,jonkici,toba,jay,batrysya om oinsanan e sumukodong forum tokou diti.

Mangai tokou simbaru id boros doh dusun kio.

Kounsikahan.
Omulan galak gumara tandil...... simbar nopo ti sundait nga sompoton. topot kio ompinai?
Quote
Share