Podrijetlo i selidbe Hrvata !!!

Podrijetlo i selidbe Hrvata !!!

Tonko
Tonko

September 25th, 2002, 4:45 am #1

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
Quote
Share

prijatelj
prijatelj

September 25th, 2002, 4:46 am #2

Tonko !

Navedi izvor napisanoga i reci dali si gledao u Miliæevoj emisiji izlaganje dr. Primorca o genskim kartama "južnih Slavena ".

Quote
Share

Tonko
Tonko

September 25th, 2002, 4:48 am #3

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
Nakon doseljenja Slavena i Avara poèetkom 7.st.,na poziv cara Heraklija doðu Hrvati iz Bijele Hrvatske oko današnjeg Krakowa.Pobune Slavene protiv Avara i zajedno ih otjeraju u prvoj polovici 7.st.

Hrvati nasele istoènu jadransku obalu. Jezgra ostane tu i stvori svoju prvu državu, koja se uobièajeno zove PRIMORSKA ili DALMATINSKA HRVATSKA. Drugi dio Hrvata krene u Panoniju u meðurjeèje Save, Drave i Dunava.

To je POSAVSKA ili PANONSKA HRVATSKA. Treæi ode u Ilirik.To je jugoistoèni kraj uz Jadran prema današnjoj Crnoj Gori. Oba hrvatska vladara u Panoniji i Iliriku priznavali su vladara u središnjoj Hrvatskoj i bili s njim povezani.

Teritorijalno se Hrvatska dijeli na,BIJELU HRVATSKU,od Raše u Istri do Cetine,obuhvaæajuæi Panoniju i Bosnu,i na CRVENU HRVATSKU,od Neretve prema Dubrovniku i Kotoru.

Podrijetlo imena Hrvat nije posve razjašnjeno. Prevladava mišljenje da je korijen u starom iransko-alanskom jeziènom krugu. Meðutim, tijekom dugotrajne seobe Hrvati su se u cijelosti slavenizirali i kao takvi doselili u današnju postojbinu.

----

Gledao san "Brisani Prostor" u kojem je dokazano da Hrvati nemaju skoro nikakve genske podudarnosti sa Srbima, i da su najbliži Irancima. Uglavnom, genska istraživanja su dokazala veci dio ovdje iznesenih tvrdnji osim smjera dolaska Hrvata.

Pozdrav, prijatelju.

Quote
Share

prijatelj
prijatelj

September 25th, 2002, 5:00 am #4

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
Jasno da nemamo.

Tek ostaje dvojba koliko mi imamo veze s tzv. dinarskim Srbima. Nažalost za sada nije napravljena tako diferencijalna studija. U svakom sluèaju biti æe zanimljivi vidjeti tko je "pokatolièen" a tko "popravoslavljen".

Uvodim namjerno ovaj drugi pojam jer je logièno iako Srbima mrsko.

Što kažeš na Maðare?
Èini mi se da je tamo zapela velika grupa PRAHRVATA.

Quote
Share

sudija
sudija

September 25th, 2002, 5:01 am #5

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
Recite vi meni, Tonko i prijatelju, ko je finansirao ta genetska istrazivanja i za koju svrhu su ona radjena. Na kom uzorku je ispitivanje bazirano? Da li je moguce da je onaj ko je platio istrazivanje ocekivao dokaz za svoju nacisticku ideju o poreklu Hrvata? Kad razuman covek promisli o svemu tome, pocece da sumnja u verodostojnost i naucnost dobijenih resultata.

Ovo istrazivanje ima nacisticke korene i sudjeno mu je da njegovi rezultati budu smatrani u najmanju ruku laziranim, ako ne i dobijenim nemogucim naucnim poduhvatom.

Zakljucak, te takozvane "rezultate" mozete okaciti macku o rep.


A sto se tice "istorijskih zapazanja" i poreklu Hrvata, oni idu pod ruku sa ovim "genetskim istrazivanjem" u pogledu verodostojnosti.
Quote
Share

sudija
sudija

September 25th, 2002, 5:03 am #6

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
prvo sto treba da uradis kada objavljujes naucne rezultate je da objasnis pojmove. VBR sigurno nije razlika u genomu, zato sto se cak ni coveciji i majmunski genom ne razlikuju za 4%. sta znaci taj tvoj VBR?

koliki je bio uzorak? 4% moze da bude u granicama greske (omaske, kako se to kaze u hrvatskoj), da ne pricam o statistickim muckalicama koje ne sumnjam da su ti tvoji potplaceni naucnici radili.

kako bi bilo da odgovoris na pitanje o tome ko je i zasto dao pare za ovo istrazivanje? zasto su isli bas u iran da provere slicnost hrvata i iranaca? da li su poredili hrvate sa poljacima ili jevrejima? valjda zato sto se to poredjenje ne uklapa dobro u nacisticku ideju o poreklu hrvata.
Quote
Share

Tonko
Tonko

September 25th, 2002, 5:05 am #7

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
Dragi moji Srbi,ovo je medjunarodno istrazivanje u kojem su sudjelovali svi EUROPSKI narodi. Pa i Srbi. Rezultati su nedavno objavljeni kao znanstveno potvrðeni, a uskoro æe biti objavljeni i na službenoj web stranici svjetske geneološke organizacije.

Na tom projektu su radili i vaši Srbi, rezultati se znaju, a to što vaši mediji šute to je njihova stvar. I ovo istraživanje nije financirala Hrvatska jer Hrvatska nema toliko novca.

To je EUROPSKO istraživanje. Nadam se da æe vaši mediji progovoriti o SRPSKIM rezultatima, i da necete živjeti kao do sada u medijskom mraku.

Quote
Share

sudija
sudija

September 25th, 2002, 5:06 am #8

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
reci mi adresu te web stranice pa onda mozemo da pricamo. samo me jedno jako mnogo buni protiv tog, nazovi istrazivanja.

kud ga nadje da su bas hrvati i iranci genetski najslicniji?

pa ja sam video irance (persijance) ovde u americi, sve tamnoputi, crnokosi, ne mnogo visoki. mozda su gledali neke druge gene, ko ce ga znati?
Quote
Share

Tonko
Tonko

September 25th, 2002, 5:07 am #9

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
Genska grupa: PRAVI BIOGENETSKI SLAVENI / Poluslaveni / JUZNI NESLAVENI

GENOTIP Bjelorusi Rusi Ukrajinci Poljaci Cesi Slovaci Slovenci Hrvati Srbi Bugari

__________________________________________________________________________________

Eu19 (Balto- Slavenski ) 39% 47% 54% 56% 47% 38% 37% 29% 16% 12%
--------------------------
Opaska- Cro = 29%
---------------------------

Ostali tipovi

Neslavenski 61% 53% 46% 44% 53% 62% 63% 71% 84% 88%

__________________________________________________________________________________

Eu7 (Dinarsko- Vedoarijski) 5 % 5 % 18% 23% 9 % 5 % 6 % 45% 5 % 4 %

-----------------------
Cro- 45%
-----------------------
Eu18 (Zapadni- Prakeltski) 10% 7 % 2 % 16% 17% 19% 21% 10% 11% 17%

HG16 (Finsko-- Uralski ) 6 % 14% 11% 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

________________________________________________________________________________

HG2 (Altajsko-Anatolski ) 34% 17% 6 % 0 % 17% 19% 27% 9 % 49% 42%

----------------
Cro-9%
----------------

HG9 (Avarski-Mongoloidni) 2 % 4 % 6 % 4 % 3 % 11% 2 % 2 % 6 % 8 %

HG21 (Afro-- Hamitski ) 4 % 7 % 3 % 0 % 7 % 8 % 7 % 5 % 13% 17%


*************************************


Sada valjda vidite kolike su genske razlike izmeðu Hrvata i Srba.Isti narod nismo.Samo nam je jezik slican.


Quote
Share

HB
HB

September 25th, 2002, 5:09 am #10

Ime Hrvat,a po njemu i narod Hrvati, kako se javlja na današnjem etnièkom i politièkom podruèju,što svjedoèe povijesni dokumenti, nije slavenskog podrijetla.

Znanstvenici ga najveæim dijelom tumaèe s pomoæu iransko-kavkaskih korijena. Potvrdu tom stajalištu daje naziv naroda HARAUVAT uklesan na kamenom natpisu kralja Darija (522.-486.god.pr.Krista) i zapisan u perzijskim svetim knjigama Avesta kao narod HARAHVATI,u znaèenju prijatelja ili,prema drugom mišljenju,u znaèenju "sunèano ležište".

Živjeli su u južnom dijelu Afganistana,te u Beluðžistanu i istoènom Iranu. Poslije se premještaju oko planine Kavkaza,gdje se spominje pleme HVARTIN,i dalje prema istoènoj obali Azovskog mora.

U 2. i 3.st.poslije Krista žive na utoku Dona oko grada Tanaisa (danas Azov).To potvrðuju dva grobna natpisa: CHOROATHOS i HOROVATOS iz. g. 175.-211. i 220. u znaèenju HORVAT, tj. HRVAT.

U 4.st. Anti - takoðer narod iranskog podrijetla - i Hrvati,pod pritiskom Huna,i zajedno s njima,kreæu prema sjevernim padinama Karpata te uz gornju Vislu.Hrvatski trag oèuvan je u Beskidima u nazivu HERVARA SAGE,koje je HARVATA gorje,tj.gorje Hrvata.

U 5.st.,poslije Atiline smrti god.453.Anti i Hrvati se oslobode Huna,slaveniziraju se,primaju slavensko ime,jezik i obièaje.Tu se u 5.i 6.st. formira velika antsko-slavenska država koja je obuhvaæala dijelove Šleske,Galicije i kraj od Odre do Ponta sa sjedištem na rijeci Bugu u zemlji Èervenjana.

Avari g.568. razbiju antsko-slavensku državu i Anti išèezavaju iz povijesti. Hrvati tada formiraju Bijelu ili Veliku Hrvatsku sa sjedištem u gradu CHORDATU (CHORDAD) današnjem Krakovu. Po imenu je trajala od 6. do 9.st.poslije Krista. Obuhvaæala je dijelove današnje Èeške, Slovaèke i južne Poljske s gradovima Pragom, Brnom, Przemyslom, Wroclavom te padine planine Krkonoša,pa sjeverno od Labe do rijeke Jizera i oko gornje Visle.

Oèuvana su mnoga hrvatska imena. CHROVATI zapadno od Krakova, CHARWATH u kotaru Olomouc. Na podruèju praške biskupije u 9.st. su CHROVATI,CHROWATI,a sjeverno od Moravljana žive HORITHI.

U 7.st. dio Hrvata napušta Bijelu Hrvatsku i spušta se prema Jadranu. Osnivaju novu Bijelu te Crvenu i Posavsku Hrvatsku. Na kopnu se omeðuju rijekama Murom,Dravom,Dunavom i Drinom. Put ih je vodio preko tadašnje Karantanije odnosno današnje Koruške, Štajerske i Kranjske. Tako je izmeðu Leobena i Judenburga zabilježen naziv CHROWAT(11.-13.st.),u Koruškoj oko Miljskog jezera je KRAUT(CHROWAT)u 11.-12.st.,na Gosposvetskom polju CROUUTI(954.-979.) i pagus CROROUVAT(11.st.)i u okolici Celovca KARNBURG.

Pojedine skupine Hrvata izdvojile su se od matice koja je naselila hrvatski prostor u 7.st. Spominju se Hrvati u Duklji; Makedoniji(HRVATI kod Bitole) i Grèkoj: HARVATI u Atici i kod Mikene u Argolidi, pa HARVATA kod Irakliona na Kreti.

Ostali su tragovi i na podruèju prvotne Bijele Hrvatske u Moravskoj,te uz rijeku Saalach i drugdje.
Navesti tacno koje istrazivanje i ko je u njemu ucestvovao, navesti linkove da se moze provjeriti, ako nema linkova navesti clanke iz novina.

Dotle, da vidimo od cega se Srbi sastoje po ovome:

SRBI

_____________________________________________Eu19 (Balto- Slavenski ) 16%
Eu7 (Dinarsko- Vedoarijski) 5 %
Eu18 (Zapadni- Prakeltski) 11%
HG16 (Finsko-- Uralski ) 0 %
HG2 (Altajsko-Anatolski ) 49%
HG9 (Avarski-Mongoloidni) 6 %
HG21 (Afro-- Hamitski ) 13%


Dolazim u nedoumicu da li da je ovdje potrebno reci "Majko Azijo" ili pak "Born in Africa"?


Nesto su mi nerealni ovi podaci.


HB


Quote
Share